succesvol en met plezier door de brugklas​

Welkom

Welkom bij Coach4you. Coach4you helpt en coacht kinderen die bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra hulp kunnen gebruiken. In meer dan 20 gemeenten staan onze vrijwillige coaches kinderen bij in het eerste schooljaar na de basisschool. Ze maken de kinderen wegwijs bij de overstap, helpen ze als het op school even niet goed gaat, leren ze hoe ze het beste hun huiswerk kunnen plannen en maken en helpen de ouder(s)/verzorger(s) in de contacten met de mentor en de school. Dit alles met als doel het kind goed door het eerste schooljaar heen te helpen en schooluitval te voorkomen.

Sinds de start in 2007 hebben wij al ruim 2.500 kinderen succesvol begeleid. Inmiddels zijn er circa 250 vrijwilligers als coach actief. Lees verder…

Coaches

Het succes van Coach4you is mede te danken aan de vrijwilligers die als coach en vertrouwenspersoon leerlingen (coachkinderen) begeleiden bij het huiswerk. Het gaat hierbij om kinderen voor wie de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs extra aandacht vraagt. Onze coaches motiveren de kinderen, leren ze zelfstandig te werken en bieden hen een luisterend oor.

Wil jij meer weten over de coaches van Coach4you of wil je jezelf aanmelden als coach?

Kijk dan hier voor meer informatie.

Wilt u een kind aanmelden? Of u informeren over de mogelijkheden
om zelf coach te worden? Neem dan direct contact op met de
contactpersoon van het Coach4you project in uw woonplaats.

Direct contact met ons