Scholing en ondersteuning

Omdat we het belangrijk vinden dat onze coaches goed voorbereid zijn bij aanvang van een coachtraject en de mogelijkheid krijgen om zich als coach verder te ontwikkelen, bieden we drie trainingen aan. Een basistraining en twee verdiepingstrainingen. Alle trainingen worden gegeven door ervaren trainers.

Via deze link kun je direct naar het trainingenoverzicht gaan.

Basistraining Coach4you

De Basistraining Coach4you is bedoeld voor coaches die binnenkort starten als coach of onlangs zijn begonnen met de begeleiding van een coachkind.
Deze eendaagse training legt een fundament onder de Coach4you ondersteuning biedt. In de Coach4you aanpak staat authentieke aandacht voor het coachkind centraal. Je werkt aan wat er nodig is om er werkelijk te zijn voor een ander; ook als de situatie afwijkt van wat jij gewoon vindt. De training helpt je om je eigen grenzen en mogelijkheden aan te geven én zicht te houden op de kwaliteiten en unieke eigenschappen van je coachkind.

  • Samen met andere coaches leer je op een speelse manier verschillende begeleidingsstijlen herkennen en benutten. Hierdoor kun je een manier van coachen kiezen die bij jou, de vraag en situatie van je coachkind past. Tijdens de training helpen praktische oefenmomenten je om in verbinding met je coachkind leiding te geven aan het ondersteuningsproces.
  • Je maakt kennis met drie perspectieven waartussen je kunt schakelen om aansluiting te krijgen als je afstand ervaart of vastzittende situaties vlot wil trekken.
  • Je doet kennis op over de weerbarstige ontwikkeling van het brein tijdens de pubertijd en welke spanningen dit teweeg kan brengen. We staan er bij stil wat dit betekent voor het coachproces en jouw begeleiding.

Na deze trainingsdag weet je wat wel en niet hoort bij je rol als coach. Je hebt ervaren hoe jij jezelf als instrument in kunt zetten voor je coachkind, met aandacht, inzichten en vaardigheden. Je kunt eventuele meningsverschillen met het coachkind of ouder(s)/verzorger(s) op een manier bespreekbaar maken die de relatie versterkt. Je bent er op voorbereid om je coachkind in de overgangsperiode van basisschool naar voortgezet onderwijs een steuntje in de rug te geven.

Verdiepingstraining 1: Als coach present zijn

Verdiepingstraining 1, Als coach present zijn, is bedoeld voor coaches die al zijn begonnen met de begeleiding van een coachkind en de basistraining hebben doorlopen. Tijdens de training wissel je kennis en ervaring uit en oefen je aan de hand van ervaringen die je hebt opgedaan in de periode vanaf de start bij Coach4you.
Deze eendaagse training geeft je extra houvast nu de coachrelatie vorm heeft gekregen. Door je te verdiepen in presentie wordt het gemakkelijker om ontspannen te coachen in het hier en nu, stiltes te benutten en waarderend te luisteren.

  • Samen met andere coaches leer je oog te hebben voor en aan te sluiten bij de cultuur en context van je coachkind en het gezin. Tijdens praktische oefenmomenten maak je verbinding met je eigen gevoelens én het perspectief van de ander bij botsende normen of waarden. Zodat je authentiek en in contact naast je coachkind kunt staan als begeleider. Met elkaar ontdek je hoe je kwaliteiten van je coachkind zichtbaar kunt maken en zijn eigen kracht kunt versterken.
  • Je oefent met en verdiept je kennis van een aantal oplossingsgerichte coachvaardigheden. Hiermee wordt de begeleiding doelgerichter en sluit deze beter aan bij de mogelijkheden van je coachkind.

Na deze trainingsdag weet je wat een oplossingsgerichte grondhouding is en ben je vertrouwd met het toepassen van verschillende technieken. Je bent in staat oordeel-loos van perspectief te wisselen bij waarden en normen die anders zijn dan je gewend bent. Je hebt ervaren hoe jij als coach in het hier en nu echt verbinding kunt maken vanuit je hart, ook wanneer het in eerste instantie wringt of stagneert. Hiermee ben je nog beter toegerust om stroeve momenten om te zetten in waardevol contact. Een ware steun in de rug.

Verdiepingstraining 2: Leiden en volgen als coach

Verdiepingstraining 2, Leiden en volgen als coach, is bedoeld voor coaches die een volgende stap willen zetten in de begeleiding van hun coachkind. De ervaring die je al hebt opgedaan gebruik je tijdens de training om te oefenen.

Deze eendaagse training helpt je om te gaan met de begeleidingsmomenten die spanning kunnen oproepen bij jou als coach. Bijvoorbeeld wanneer je weerstand bij je coachkind merkt, groei stagneert, je uitdagende (cultuur)verschillen ten aanzien van normen of waarden tegenkomt of er zelfs even geen hulpvraag meer lijkt te zijn. Door te schakelen tussen leiden en volgen kan de belemmerde begeleiding weer gaan stromen.

  • Samen met andere coaches krijg je zicht op je eigen voorkeurstijl wat betreft leiden en volgen en hoe de beweging hiertussen een rol speelt bij de begeleiding van je coachkind. Tijdens praktische oefenmomenten ontdek je de kracht van energetisch verbinden, open vragen en reflectief luisteren. Met elkaar leer je hoe je op het juiste moment de begeleiding kan verdiepen naar een onderliggende laag van emoties, behoeften, angsten en verlangens.
  • Je oefent met en verdiept je kennis over botsende normen, waarden en belangen. Door de ‘ja-en’ houding centraal te stellen oefen je waardering te tonen voor wat er wél is en hoe je, waar nodig, respectvolle aanvullingen of persoonlijke grenzen aan kunt geven.

Na deze trainingsdag ben je gegroeid in het vloeiend en effectief schakelen tussen leiden en volgen als coach. Je bent in staat aansluiting te vinden bij de ander ook wanneer er sprake is van weerstand, verveling of botsende ideeën. Je hebt ervaren hoe jij als coach de verdieping aan kunt brengen in het contact. Hiermee ben je nog beter in staat jouw rol te pakken in het vormgeven van het coachproces.

Trainingen, Aanmelding en Studiemateriaal

Als Coach kun je voor de trainingen aanmelden door naar de Login pagina te gaan. Hier staan data en locaties vermeld.

Vermeld in de mail je naam, de plaats van je Coach4you regio en je voorkeursdatum. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Per training is er plaats voor minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers. Na ontvangst van je mail krijg je een bevestiging en verdere informatie toegestuurd.

Ook hebben we voor Coaches studiematerialen om je te ondersteunen bij de coaching van je coachkind en coaches. Deze zijn ook te vinden via de Login pagina.

Onze trainers

Jan-Willem Lafleur

‘In mijn jeugd kwam ik erachter hoe waardevol het was om mijn ervaring te kunnen delen met iemand anders. Zo bemerkte ik dat gevoelens van invloed zijn op relaties en resultaten. Door over mijn belevenissen te praten leerde ik het magische effect kennen van openstellen, vertrouwen en verbinden. Dankzij het contact met anderen deed ik ontdekkingen bij mijzelf. Dit positief steuntje in de rug gun ik alle leerlingen die moeite hebben met of opzien tegen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.’

Als begeleider van ontwikkeling is Jan-Willem Lafleur actief in het bedrijfsleven en helpt hij mensen bij het omgaan met innerlijke processen in de context van organisatiedoelstellingen. Daarbij is het gevoelsleven een waardevol uitgangspunt. Hij schreef hierover het boek ‘Ontwikkeling vanuit essentie’. Meer informatie vind je op: www.kiemtraject.nl.

Gusta Semmelink

‘Wat mij fascineert in hoe wij mensen met elkaar omgaan, is hoe verschillend en hoe hetzelfde we zijn. Mijn twee jongens verschillen enorm van elkaar. Ze hebben dan ook andere dingen van mij nodig. En ik kom andere (fijne en minder fijne) kanten van mezelf in interactie met hen tegen. Tegelijk zijn het universele behoeften die hun (en mijn) gedrag sturen; gezien, geliefd, begrepen en gewaardeerd willen worden, groeien in kunnen en in zelfvertrouwen, ertoe doen en erbij horen.

Als diversiteitstrainer en coach kom ik op veel plaatsen tegen hoe kleine verschillen tussen mensen voor grote misverstanden, irritaties en onbegrip kunnen zorgen. En hoeveel we in elkaar herkennen als het gaat om wat er werkelijk toe doet. Mijn drijfveer als trainer is kleurrijk verbinden. Zodat we onszelf en elkaar kunnen vinden in onze verschillen. Met beter begrip voor wie we zijn, en meer hart voor wie de ander aan het worden is. Bij Coach4you leer je niet alleen je leerling steeds beter kennen, maar dus ook jezelf.’

Gusta Semmelink is trainer en coach. Gevoed door een internationale jeugd; een studie Algemene Sociale Wetenschappen; de specialisatie multiculturele samenleving; een opleiding in NLP, Transactionele Analyse en systemisch werken bij het ontwikkelen van mens en organisatie; roerige en mooie levenservaringen en 20 jaar als diversiteitstrainer in het sociaal maatschappelijk middenveld. Meer informatie vind je op: www.diversiteitstraining.nl